Prezentul apel de proiecte, coordonat de către Fundația Comunitară Prahova, finanțat de către OMV Petrom, cu contribuția de Poerner România, este un apel privat de finanțare ce vizează susținerea proiectelor educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din Prahova în beneficiul elevilor prahoveni.

Citește cu atenție ghidul de finanțare și completează formularul online până pe 26 iunie 2022, ora 23:59.

Procedură de înscriere a unui proiect:
Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie depuse numai în format electronic, pe portalul online accesibil prin intermediul site-ului fundatiacomunitaraprahova.grantmanager.ro conform instrucţiunilor cuprinse în Ghid.

Înscrierea proiectului se va face prin completarea online a formularului narativ și încărcarea în platforma online a următoarelor documente:

  1. Bugetul Proiectului (trebuie încărcat excel);
  2. Calendarul de activități (GANTT) (trebuie încărcat excel);
  3. C.V.-ul coordonatorului de proiect (recomandăm să fie încărcat pdf);
  4. Alte documente relevante (nu sunt obligatorii).

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro sau să ne telefonați la numărul de telefon 0736.351.513, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Documente necesare:

Ghidul de finanțare (actualizat la 15.06.2022 conform Eratei nr 1/15.06.2022)

Formular narativ (word – variantă draft) – aplicația trebuie trimisă online!

Formular buget (excel)

Formular Gantt (excel)

Fondul Prahova pentru educație oferă finanțări nerambursabile către minimum 7 – maximum 10  proiecte medii și mari educaționale. Proiectele vizează proiecte de infrastructură școlară, cu un impact vizibil și pe termen lung în comunitate. Au o componentă clară de sustenabilitate și pot fi replicate. Sunt realizate în parteneriat cu stakeholderi locali și presupun achiziții importante de echipamente, materiale didactice și urmăresc derularea unor activități interactive.

Bugetul unui proiect va fi de minimum 50.000,00 lei și maximum 125.000,00 lei.

CALENDARUL FONDULUI

26 mai – 26 iunie 2022 –  primirea aplicațiilor;

26 iunie – 10 iulie 2022 – jurizarea proiectelor;

12 iulie 2022 – anunțarea câștigătorilor ;

13 – 15 iulie 2022 – semnarea contractelor și transferul fondurilor;

15 iulie – 30 decembrie 2022 – implementarea  și monitorizarea proiectelor;

30 septembrie 2022 – termen limită pentru trimiterea raportării intermediare;

30 decembrie 2022 – ultima zi de implementare a proiectului, cu posibilitate de prelungire până la 31 martie 2023;

01 -20 ianuarie 2023 – raportare financiară și narativă către Fundația Comunitară Prahova.


CINE POATE ÎNSCRIE PROIECTE?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, unități de învățământ și instituțiile publice.

Solicitanți și parteneri eligibili sunt exclusiv:

1. Organizații neguvernamentale și non-profit (care sunt organizate și conduse conform prevederilor legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 și/sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), și anume sunt asociații, fundații sau federații), neafiliate politic, care nu desfășoară activități economice, care desfășoară activități educaționale de minim 1 an;

2. Unități de învățământ (școli, grădinițe) din sistemul de învățământ de stat;

3. Instituții publice locale (primarii, biblioteci, departamente culturale, muzee).