Fondul Prahova pentru Educație – ediția a II-a și-a ales câștigătorii.

Următorul apel de proiecte va avea loc în 2024.

***

Prezentul apel de proiecte, coordonat de către Fundația Comunitară Prahova, finanțat de către OMV Petrom, cu contribuția de Grup Feroviar S.A., Poerner România, Vadeco, Rohrer Servicii Industriale, este un apel privat de finanțare ce vizează susținerea proiectelor educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din Prahova în beneficiul elevilor prahoveni.

Bugetul total al fondului este de 1.010.000 lei.

Citește cu atenție ghidul de finanțare și completează formularul online până pe 31 mai 2023, ora 20.00

Procedură de înscriere a unui proiect:
Pentru a fi luate în considerare, proiectele trebuie depuse numai în format electronic, pe portalul online accesibil prin intermediul site-ului fundatiacomunitaraprahova.grantmanager.ro conform instrucţiunilor cuprinse în Ghid.

Înscrierea proiectului se va face prin completarea online a formularului narativ și încărcarea în platforma online a următoarelor documente obligatorii:

  1. Bugetul Proiectului (se încarcă în format excel);
  2. Calendarul de activități si comunicare (se încarcă în format excel)
  3. C.V.-ul coordonatorului de proiect;
  4. Fotografii relevante/schite/ oferte produse (de incarcat minim o ofertă pentru produsele cu o valoare mai mare de 2500 lei ce se doresc a fi achizitionate sau link catre un produs furnizat de o companie autorizată)

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro sau să ne telefonați la numărul de telefon 0736.351.513, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Documente necesare:

Ghidul de finanțare

Formular narativ (word – variantă draft) – aplicația trebuie trimisă online!

Formular buget (excel)

Formular Gantt & comunicare (excel)

Fondul Prahova pentru educație oferă finanțări nerambursabile către minimum 7 – maximum 10  proiecte medii și mari educaționale. Proiectele vizează proiecte de infrastructură școlară, cu un impact vizibil și pe termen lung în comunitate. Au o componentă clară de sustenabilitate și pot fi replicate. Sunt realizate în parteneriat cu stakeholderi locali și presupun achiziții importante de echipamente, materiale didactice și urmăresc derularea unor activități interactive.

Bugetul unui proiect va fi de minimum 50.000,00 lei și maximum 125.000,00 lei.

CALENDARUL FONDULUI

25 aprilie  – 31 mai 2023 (ora 20.00) – primirea aplicațiilor;

01 iunie – 25 iunie 2023 – jurizarea proiectelor;

27 iunie 2023– anunțarea câștigătorilor ;

28 iunie – 9 iulie – semnarea contractelor, transferul fondurilor, organizarea unui workshop pentru câștigători;

10 iulie 2023– 31 martie 2024 – implementarea și monitorizarea proiectelor;

01 octombrie 2023 – termen limită pentru trimiterea raportării intermediare;

31 martie 2024 – ultima zi de implementare a proiectului,

01 – 15 aprilie 2024 – raportare financiară și narativă către Fundația Comunitară Prahova.


CINE POATE ÎNSCRIE PROIECTE?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, unități de învățământ și instituțiile publice.

Solicitanți și parteneri eligibili sunt exclusiv:

1. Organizații neguvernamentale și non-profit (care sunt organizate și conduse conform prevederilor legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 și/sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), și anume sunt asociații, fundații sau federații), neafiliate politic, care nu desfășoară activități economice, care desfășoară activități educaționale de minim 1 an;

2. Unități de învățământ (școli, grădinițe) din sistemul de învățământ de stat;

3. Instituții publice locale (primarii, biblioteci, departamente culturale, muzee).